faq

Ile kosztuje studnia głębinowa 2023?

Można powiedzieć, że średni koszt wiercenia studni głębinowej o głębokości 30 m wynosi około 6500-8500 zł. Należy jednak pamiętać, że do kosztów robocizny należy doliczyć koszt zakupu pompy głębinowej (około 450-600 zł), rur (średnio 70 zł/ mb), filtra (od kilkuset do kilku tysięcy zł) itp.

Ile kosztuje woda ze studni głębinowej?
Koszt 1metra sześciennego wody ze studni to około 30-40 gr, powiększony o zużycie prądu pompy głębinowej, względem 1metra sześciennego z sieci wodociągowej, który sięga od 3 do 8 zł. Zatem stosunek obu wartości wynosi 1 do 10 (nie wliczając kosztów budowy studni i uzdatniania wody, jeśli to konieczne
Jak sprawdzić na jakiej głębokości jest woda?
Do poszukiwania pokładów wody wykorzystuje się sondowanie elektrooporowe, metodę potencjałową lub próbne nawierty. Pomocne mogą być mapy geologiczne
Czy potrzebne jest pozwolenie na studnię głębinową?
Na początek dobra informacja: zdecydowana większość inwestorów musi jedynie zgłosić fakt wykonania studni we właściwym urzędzie gminy. Dotyczy to ujęć, które spełniają dwa poniższe warunki: głębokość studni nie przekracza 30 metrów, średnioroczna dobowa wydajność ujęcia nie przekracza 5 m3
Zgodnie z prawem, można wykopać studnię głębinową do 30 m bez pozwoleń, zachowując nakazane przepisami odległości, np. 5 metrów od granicy działki. – Często klienci są przekonani, że trzeba wywiercić studnię głębinową w miejscu, które wskaże firma wykonawcza na podstawie analiz geologicznych
Czy wszędzie można wykopac studnię głębinową?
Na jaką głębokość kopać studnię głębinową?
Przeciętne studnie głębinowe mają głębokość od 12 do 60 metrów. Ujęcia wody o głębokości studni głębinowej do 70 metrów, uznaje się za bardzo głębokie.
Scroll to Top